18. februar 2016

BYLAGET

bylag-2015

Bylaget er et pre-kretslag administrert av FK Fortuna og trent av Fortunas trenerteam.
Laget baserer seg på uttakssamlinger, eller såkalte sonesamlinger. Bylag Ålesund (tidligere Team Ålesund) sokner til Nordre Sunnmøre og tar ut jenter i 13 års alderen. Laget spiller kamper mot tilsvarende lag fra Søre Sunnmøre, Kristiansund og Molde.

Bylagssesongen starter om høsten det året spillerne fyller 13 år og spillerne kan så få delta i to sesonger – fram til våren det året de fyller 15 år.

Bylagsgruppene skal ikke være statiske, men ha rom for utskiftninger ved nyttår. Bruttotroppen bør være på ca. 25 spillere for hvert bylag, mens en kamptropp bør bestå av 18 spillere. I troppen skal ulike lagsroller være representert.

SFK har ansvar for uttak til bylagstropp, i tett samarbeid med bylagsansvarlig og satelittklubbene. Det gjennomføres seks bylagskamper pr. sesong, halvparten i form av en bylagsturnering i Sbm-Arena. Denne avvikles tidlig i januar.

Toppklubbene Aafk, Hødd og Fortuna har ansvaret for å drifte sine bylag (to gutte og to jentelag).

Spillere med et tydelig eierskap til egen utvikling skal prioriteres inn mot bylagene.

Du kan lese mer om dette på SFK sine sider. Trykk her!

Foreløpig plan J2002 :

Trening fredag 16 sep. 17:30 – 19:00 Aksla Stadion oppmøte 17:15.

Kamp lørdag 24 sep. 13:30 Aksla Stadion oppmøte 12:30.

Trening lørdag 8 okt. 11:00 – 12:30 Amfi Moa oppmøte 10:45.

Kamp mandag 10 okt ?? Molde oppmøte ??

Kamp torsdag 20 okt. 17:30 Høddvoll oppmøte 16:45.