Sakliste årsmøte 2018

EMAIL
Facebook
Facebook
INSTAGRAM

 

Sakliste til årsmøte i Fortuna

Dato: 12, mars klokka 19.30
Sted: Lokalene til Guard på Color Line stadion
1. Godkjenning av stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Valg dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Justering av vedtekter
7. Ny sats for aktivgebyr
8. Samarbeid med Aafk
9. Budsjett 2018.
10. Valgkomiteens forslag, valg.
Dokumenter blir fremlagt på årsmøte.
Mvh.: Styret i FK Fortuna Ålesund

Hjelp oss å spre budskapen! Lik oss! Del oss!