Innkalling til ekstraordinært årsmøte i FK Fortuna Ålesund

  Til medlemmer i FK Fortuna Ålesund 11. september 2018 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i FK Fortuna Ålesund Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte for FK Fortuna Ålesund. Årsmøtet avholdes tirsdag 25. september 2018, klokken 20:00 i lokalene til FK Fortuna Ålesund på Aksla Stadion. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, Les mer omInnkalling til ekstraordinært årsmøte i FK Fortuna Ålesund[…]

Ny styreleder i FK Fortuna Ålesund

 

Hogne Worren overtar som ny styreleder etter Øyvind Johan Heggstad.
Bakgrunn for skiftet er ønske fra Øyvinds side om å fratre av familiære årsaker.
Hogne Worren har sin bakgrunn fra Blindheim IL, og er der med i sportslig utvalg og er også i trenerapparatet til Blindheim Dame.
Han har 20 års trener erfaring og har god oversikt over jentefotballen lokalt. Blindheim IL har for øvrig et sportslig samarbeid med FK Fortuna Ålesund. […]

Sakliste årsmøte 2018

  Sakliste til årsmøte i Fortuna Dato: 12, mars klokka 19.30 Sted: Lokalene til Guard på Color Line stadion 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Valg dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Årsberetning 5. Regnskap 6. Justering av vedtekter 7. Ny sats for aktivgebyr 8. Samarbeid med Les mer omSakliste årsmøte 2018[…]

Innkalling til Årsmøte 2018

  Til medlemmene i FK Fortuna Ålesund 08.februar 2018, Ålesund Innkalling til årsmøte i FK Fortuna Ålesund Styret innkaller herved til årsmøte for FK Fortuna Ålesund. Årsmøtet avholdes mandag 12. mars klokken 19:30 på Guard lokalene ved Colorline Stadion. Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 01. Les mer omInnkalling til Årsmøte 2018[…]